Fundacja ŻycieOdNowa

Celem Fundacji jest wspieranie twórczego rozwoju osób, które mają problemy z nawiązywaniem relacji, satysfakcjonujących związków, są w sytuacji choroby czy na rozdrożu z powodu wypalenia zawodowego.

Poprzez nasz projekt odnowy chcemy poprawiać jakość życia by ludzie otworzyli się na czucie, nauczyli się żyć z radością co wpłynie na budowanie świadomych relacji, a także realizację siebie i swojego potencjału.

Zakres naszych działań:
1. Pomoc psychologiczna, doradcza, terapeutyczna osobom w trudnej sytuacji życiowej.
2. Działanie na rzecz rozwoju samodzielności, samoświadomości i budowania tożsamości.
3. Działanie na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat poprawy jakości życia.
4. Działania edukacyjne i oświatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
5. Działania na rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczości
6. Działania na rzecz wyrównywania szans społecznych – w tym osób w trudnej sytuacji życiowej, osób z niepełnosprawnością
7. Działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
8. Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia, również osób z niepełnosprawnością
9. Rozwój i promocja przedsiębiorczości
10. Działania edukacyjne i oświatowe kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych również osób z niepełnosprawnością
11. Wyrównywanie szans społecznych – w tym osób zagrożonych wykluczeniem, wykluczonych społecznie, osób z niepełnosprawnością oraz w trudnej sytuacji życiowej.
12. Działania na rzecz przeciwdziałania patologiom, alkoholizmowi, uzależnieniom i przemocy

§ 5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej doradczej, psychologicznej.
2. Podejmowanie inicjatyw wspierających świadomy rozwój.
3. Wzmacnianie postaw aktywnych i prospołecznych.
4. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, medialnej.
5. Organizowanie spotkań i warsztatów, wykładów, akcji społecznych, szkoleń, kursów, szkoleń, targów, wystaw ze specjalistami z dziedzin psychologii, doradztwa zawodowego, arteterapii, pracy z ciałem, dietetyki, świadomego stylu życia.
6. Pielęgnowanie tradycyjnej kultury przy otwarciu na innowację i zmianę.
7. Promowanie stylu życia harmonijnie współdziałającego z prawami natury.
8. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i mediami.
9. Współpracę z nauczycielami, psychologami, trenerami, arteterapeutami i wolontariuszami.
10. Prowadzenie działalności wydawniczej.
11. Wspieranie członków fundacji i wolontariuszy w realizowaniu zamierzeń terapeutycznych i podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych.
12. Inne działania na rzecz podnoszenia jakości życia, edukacji i rozwoju osobistego.

Zarząd Fundacji:

Prezes Fundacji Dorota Pawelec tel. 574650312

Wiceprezes Fundacji Celina Szumska tel. 517 657 579

Wiceprezes Fundacji Agnieszka Sochar 502 819 549

 

Realizowane projekty –

Kobieta Od-Nowa program odnowy w Lublinie

 

 

 

Kobieta Od Nowa Łódź – trwa nabór do projektu odnowy skierowanego do kobiet po mastektomii oraz z odżywianiem pozajelitowym.

Wywiad w Radio Lódź z Celiną Szumską – koordynatorką projektu

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+